טופס תביעה קטנה No Further a Mystery

ספר הפיליפים בברית החדשה אומר לנו שאנחנו צריכים לקחת על עצם את אותו היחס שישוע עצמו הפגין. הוא, שהיה הבורא של היקום כולו, השפיל את עצמו בצורה כזו שאי פעם אף אחד לא הרגיש שלא בנוח סביבו–פרט לאלה ש

read more